Kontakt glassd@tglass.no glassd@tglass.no
Kontakt

» Produkter

 

Sommerhage Sommerhage
Sommerhage Sommerhage
Sommerhage Sommerhage

Sommerhage

 

Sommerhager er en utestue i glass. Dette medfører at om vinter vil det være for kaldt å bruke en sommerhage. Og kan i noen tilfeller ha høy fuktighet, men avhengig av vær, kulde og årstid.

 

Forleng sommeren med flere måneder. Med en utestue i glass. Utestuene bygges i tilknyttning til huset. F.eks terrasse, balkong, altan, svalgang, o.l.

 

Fordeler

 

» Åpningsmuligheter etter eget ønske.

» Kan monteres på fleste terrasser og balkonger grunnet lav vekt.

» Gunstige priser p.g.a. systemets enkelhet.

 

Vår samarbeidspartner på sommerhage RuFa