Kontakt glassd@tglass.no glassd@tglass.no
Kontakt

» Produkter

 

Isolerglass

 

Isolerglass er glasset som står i vanlige hus, men disse glassene har fått flere funksjoner i årenes løp. Sol avskjerming, baderomsglass er bare noen av disse. Isolerglass kan også kombineres med blyinnfattet glass.

 

Energiøkonomisering

 

Selv om vi i Norge har vært bortskjemt med billig elektrisk kraft, og vi regner med at prisen kommer til å øke betraktelig. Dessuten forurenser vi med fyring og vi oppvarmer atmosfæren og skader ozonlaget. Med godt isolerte vinduer vil du spare både egne kroner og miljøet. De store glassprodusentene har utviklet spesielle glasstyper som gir vinduene bedre U-verdi (isolerende egenskaper).

 

Merprisen for vinduer med energispareruter vil være inntjent i løpet av meget kort tid. Gode vinduer vil også redusere kaldras og strålingstrekk. Også myndighetene har innsett nødvendigheten av å innføre regler på dette området, og i byggeforskriftene fra 1/7-1997 kreves det en U-verdi på 1,6 for vinduer til boliger. Kravet gjelder til vindu og dør, og det betyr at glasset må ha en bedre U-verdi enn dette. Vi skal ikke lenger fyre for kråka.

 

Isolerglass består av 2stk glassplater som er sammenføyd med en hul avstandslist i aluminium. I alu. lista ligger det tett med tørrestoff som tar opp all fuktighet i ruten under produksjon. Avstandslista blir limt på glasset med to forskjellige tettingsmasser.

 

Fordeler

 

» Har mye bedre isolasjonsevne enn enkle glass.

» Kan bygge inn funksjonsglass som sikkerhetsglass og sol avskjermende glass.

» Med gass i mellom glassene kan en oppnå en u-verdi på 0,8. vanlig isolerglass u-verdi 2,9

 

Sol avskjerming

 

Selv på vestlandet hvor vi befinner oss vil det være nødvendig i deler av året å skjerme seg mot solvarme. Ikke minst har vi opplevd det denne sommeren. Hos de store glassprodusentene er det utviklet et bredt spekter av solavskjermende ruter. Disse har et belegg som hindrer innstråling av varme. Moderne belegg er nøytrale og har ingen sjenerende refleks og er meget effektive.

 

Fordelen ved å bruke sol avskjermende ruter i stedet for andre avskjerminger er flere og vi nevner:

 

» Beskjeden kostnad
» Krever ikke vedlikehold
» Virker alltid
» Hindrer ikke utsyn

 

Lyddemping

 

I vårt moderne samfunn er kanskje støy den enkeltfaktor som i størst grad påvirker livskvaliteten. Støy er et økende problem for stadig flere mennesker. Vanlige vinduer har dårlig støyreduserende egenskaper, men det er utviklet spesielle støydempende ruter som har god effekt. Skal man skjerme seg effektivt mot støy er det viktig å understreke at vinduet bare er en del av veggen. Også den må ha kvaliteter for å få full effekt av støydempende tiltak.