Kontakt glassd@tglass.no glassd@tglass.no
Kontakt

» Tjenester

 

Garanti

 

Garantitiden for isolerruter montert i dør eller vindu i vegg er 10 år fra produksjonstidspunkt som er stemplet i metallisten mellom glassene. Garantien omfatter kun utette ruter som gir kondens mellom glasslagene.

 

GARANTIENS OMFANG

Levering av ny isolerrute til vertikaltstilte bygningskonstruksjoner de 5 første årene fra produksjonstidspunkt, inkluderer direkte arbeidskostnader for utskifting, men ikke:

 

1. Eventuelle kostnader for stillas og/eller annet hjelpemiddel, for eksempel kran og annet løfteredskap.
2. Ekstrakostnader forårsaket av at glassmontør anbefalt av oss, ikke kan utføre arbeidet.
3. Kostnader for andre arbeider som kreves for å kunne utføre utskiftingen, for eksempel demontering og remontering av tilstøtende bygningselementer o.a.
4. Kostnader med eventuelle etterarbeider, snekker-, murer-, malingsarbeider etc. eller andre følgekostnader.

 

De 5 påfølgende år leveres kun nytt glass.

 

Andre feil enn kondens (dugg mellom rutene) som for eksempel riper inn mot luftrommet urenheter o.s.v. skal meddeles leverandøren uten ugrunnet opphold. Det vil si så snart feilen burde ha vært oppdaget. Reklamasjoner på slike feil som meldes senere enn en måned etter at glasset eller vinduet er montert eller huset tatt i bruk vil ikke bli akseptert.

 

Randsone 5 % av høyde respektiv bredde (NS-EN 1096-1)

 

Besiktigelse

 

Besiktigelse skal skje på minst 3 m. avstand i vanlig dagslys. Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslysbelysning* fra 3 meter, vil kunne tillates. Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon.

 

RIKTIG VALG AV GLASS ER VIKTIG VED VALG AV VINDU

 

* Dagslysbelysning

Dagslysbelysning er en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys.