Hagestuer & VinterhagerTenk å kunne sette seg ut på terrassen – selv om det blåser og regner som verst!
Med en hagestue fra Tysvær Glass så kan du nettopp det.

Sommerhage

Sommerhage er en u-isolert hagestue i glass. Så mye glass gjør at sommerhagen fanger mye sol og varme på kort tid. Med blanke glasser vil en også høste varme om det er overskyet og en vil få fin temperatur i sommerhagen.

En vil oppleve overskuddsvarme i en sommerhage med blanke glass, men uønsket varme kan lett slippes ut. Vi anbefaler heller å benytte den varmen ved å bruke en form for varmeflytter slik at varmen kan brukes til oppvarming av huset/garasje o.l.

Om vinteren kan det bli kaldt å bruke sommerhagen. I noen tilfeller kan en tidvis ha høy fuktighet i sommerhagen som kan føre til kondens på glassene, men det vil være avhengig av underlag, gulv, vær, kulde og årstid.

Sommerhager er en såpass enkel og lett konstruksjon at den egner seg godt for montering på eksisterende tre terrasser og balkonger. Med en så enkel konstruksjon kan en ikke beregne sommerhage som en tett konstruksjon. Og ved mye vær må en regne med noe vanninntrengning.

Skulle det være behov for ny terrasse så har vi flere ansatte med fagbrev som tømrer som mer en gjerne kan hjelper til med det.

Sommerhagene bygges som regel i tilknytting til huset eller som et separat frittstående bygg, men her er det bare fantasien som setter grenser.

Vinterhage

En vinterhage er den isolerte utgave av hagestuer. Da en vinterhage er isolert vil en kunne bruke og holde den varm hele året i motsetning til en u-isolert sommerhage. En vinterhage er da mer brukervennlig i forhold til de som trenger en større stue eller bare vil ha ute følelsen hele året, men må ikke forveksles med et påbygg på huset.

Vinterhagen krever bedre underlag enn en sommerhage da denne har mer en dobbel vekt og de fleste ønsker varmekabler i gulvet. Det er veldig vanlig å bruke sol reflekterende glass i en vinterhage, men det må vurderes etter beliggenhet og utsikt.

Hagestue-tips!

Hagestue tips nr. 1 må være å finne ut hvilken bruk en skal ha på hagestuen slik at en lettere kan vurdere om det er isolert eller u-isolert hagestue som er det rette for deg.

Hvordan er grunnlaget der hagestuen skal stå? Tåler den vekta av isolert eller kun u-isolert? Er det behov for forsterkninger eller må en lage ny terrasse?

Det er ekstremt viktig å ha rikelig med luftemuligheter. (I solskinn vil det selv ved null grader ute, være over 20 grader inni hagestuen.)
Utnytting eller utlufting. Å kunne lufte ut varmen er noe alle må ha, men de fleste overser muligheten til å bruke varmen. Det skal ikke mer til enn en varmeflytter (et rør med eletrisk vifte) så kan en plutselig ha oppvarming til hele kjelleren eller stuen så snart solen titter frem.