Levegg & vindskjermingLevegg og vindskjerming kan være så mangt, men det er også mange forhold en bør ta i betraktning før en velger type system og glass.

I noen tilfeller kan også en levegg i trevirke være å foretrekke foran aluminium, men det vil komme an på hvilke belastninger og utseende som kreves av kunde.

Det finnes også en egen løsning på levegg hvor det er mer værutsatt enn andre steder. Dette er et heve/senk-system som i parkert stilling har en høyde fra 800mm til 1500mm og i levegg posisjon kan ha en høyde fra 1300mm til 2400mm.

Det er veldig viktig å vurdere hvilken type glass en setter i en levegg, og da spesielt om det står utsatt til.

Hva skjer om glasset skulle knuse? Er det fare for at glass kan falle ned og volde skade på person eller eiendel under terrasse/balkong.

Uttrekkbar levegg i glass og aluminium

Vi kan nå tilby uttrekkbar/skyvbar levegg i glass og aluminium. Dette er i prinsippet en type skyvedør som er laget for å være parkert i åpen stilling og trekkes ut når det er behov for vindskjerming.