RekkverkRekkverk kommer i mange forskjellige varianter og farger, men det viktigste er at rekkverket holder de krav som er satt.

Det er utallige eksempler på rekkverk som ikke er dimensjonert etter norsk standard (NS3510), og store personskader er ofte resultatet i mange tilfeller. Tysvær Glass leverer kun godtjente rekkverk med rett type glass.

Alle våre rekkverk blir tilpasset spesielt til hver enkelt terrasse og balkong både på mål og inndeling av glass-størrelser.

Skikkelig underlag er ekstremt viktig.
Hvis underlaget/bjelkelaget er underdimensjonert eller dårlig så hjelper det lite at glass og rekkverk er etter NS3510. Etter dagens krav skal rekkverket holde en minste høyde på 1000 mm.
Det er krav om rekkverk hvis høyden er 500 mm eller mer fra bakkenivå, opp til terrasse gulvet.
(Er det 499 mm eller mindre kan en bruke andre løsninger.)