SkyvedørerGlassmester Tysvær Glass leverer alle typer skyvedører og skyvevinduer både med og uten montering.

Fordelen med skyvedør kontra foldedør er at skyvedøren ruller på hjul og vekten av skyvedøren blir da overført til gulvet. På foldedører vil vekten tilføres i bjelke over åpningen da foldedørene delvis henger i toppskinne.

Vi bruker laminert sikkerhetsglass i alle våre skyvedører ihht. NS3510, og vi bruker også flerfunksjons glass i kombinasjon med det laminerte glasset slik at du som kunde kan velge å tilsette funksjoner som solavskjerming, lyd demping og grad av isolering.

Alle våre produkter fåes på mål og er norskproduserte.

Hovedsaklig bruker vi skyvedører og skyve vinduer i aluminium og treverk.

Vi deler disse inn i 3 kategorier:

Isolert er en fullisolert skyvedør med brutt kuldebro som en bruker i alle typer yttervegg i bolig. Isoleringsevnen kan variere fra produsent til produsent og etter hvilken glass en bruker. (2lags eller 3lags glass)
Som regel får en ca 50% åpning og den kan kun åpnes på den ene siden.

Del-isolert er en type skyvedør som ofte brukes i vinterhager hvor det er størst fokus på åpningsmuligheter. Del-isolert skyvedører har isolerglass, men det er ikke brutt kuldebro i profilene. Det vil si at denne type skyvedør ikke kan brukes i en ytterveggt. Her kan en åpne i begge sider og alle panel er skyvbart samt at de har en åpning på ca 75%.

U-isolert / Balkong innglassing.
Dette er den enkleste skyvedøren som brukes i sommerhager og steder det ikke er behov for isolering eller en helt tett løsning. Enkelheten i systemet gjør den perfekt for selvmontering. Her kan en åpne i begge sider og alle panel er skyvbare samt at de har en åpning på ca 75%.